Kuźnia uśmiechów SP 23

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/006
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych we Włocławku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy poprzez udział w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. Działania te wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. Projekt zakłada utworzenie 3 rodzajów warsztatów, które uczniowie będą realizować w formie zajęć pozalekcyjnych. Ich tematyka została dobrana do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, ich zainteresowań oraz rozwoju technologicznego:
1.Warsztaty kreatywno-twórcze – zajęcia mające na celu wykonanie ozdób i dekoracji zaprezentowanych w klasach oraz przeprowadzenie mini eksperymentów.
2.Warsztaty konstruktywne – zajęcia z zakresu poznawania gier planszowych, tworzenia puzzli i konstrukcji z klocków z elementami rywalizacji.
3.Warsztaty sportowe – zajęcia ruchowe rozwijające sprawność ruchową i zachęcające do nie tylko do działań zespołowych, lecz także do zdrowego współzawodnictwa oraz prowadzenia aktywnego trybu życia.
– 2 wycieczki po rewitalizowanej części Włocławka zakończona pobytem w kinie i Sali zabaw i wizytą w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.


Galerie zdjęć

No items found