Społeczność różnych kultur – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
37 810
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców
przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek poprzez wyposażenie ich w odpowiednią
wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i
zawodowym. Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców ( 5 K i 10 M) przebywających we
Włocławku oraz osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M). Wnioskodawca stworzy możliwość integracji
pomiędzy cudzoziemcami a Polakami oraz przeprowadzi kampanię informacyjną
propagującą problematykę cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem na terenie miasta. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w szczególności ich
rodzin. Aktywność ta obejmie stworzenie możliwości integracji na spotkaniach integracyjno – kulturowych oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (warsztaty aktywizujące). Po opuszczeniu projektu beneficjenci uzyskają umiejętności i wiedzę niezbędne do integracji społecznej i brania aktywnego udziału w życiu społecznym, jak i zawodowym. Poruszone zostaną również tematy związane z ochroną zdrowia i
ryzykiem związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną w tym wyjaśnione zostaną kwestie obostrzeń prawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych skutkami spowodowanymi przez
Covid-19.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  1. Zajęcia podnoszące wiedzę z języka polskiego
  2. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
  3. Warsztaty aktywizujące Dzielimy się tradycjami
  4. Warsztaty aktywizujące Adaptacja kultur
  5. Warsztaty aktywizujące W grupie siła
  6. Spotkania integracyjno-kulturowe
  7. Spotkania informacyjne

Galerie zdjęć

No items found