AKTYWNY SENIOR 2

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2021/003
Beneficjent:
Klub Sportowy Be Active
Dofinansowanie:
46.747,50

Szczegółowy opis

Projekt skierowany jest do osób po 55 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zaktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem, przez co zwiększy się ich dbałość o własne zdrowie. Udział w zajęciach sprawi, że osoby zagrożone wykluczeniem będą wychodzić z domu i uczestniczyć w życiu społecznym. Ponadto zajęcia z pedagogiem pozwolą na zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które powodują, że człowiek przyjmuje bierną postawę, nie wychodzi z domu, izoluje się od społeczeństwa. Staranie dobrane dyscypliny sportowe pozwolą na uzyskanie u osób zagrożonych wykluczeniem poczucia postępów, co będzie korzystnie wpływać na ich motywację do uczestnictwa w projekcie. Dyscypliną sportu, która pozwala na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jest tenis, przez wielu uważany za elitarny. Projekt ten pozwoli uczestnikom zapoznać się z tą dyscypliną sportu. To wpłynie na zwiększenie poczucia własnej wartości, co przełoży się na większą aktywność społeczną. Ćwiczenia fitness i nordic-walking poprawią ogólna sprawność fizyczną. Zajęcia gimnastyczne „zdrowy kręgosłup” pozwolą na poprawę ruchomości stawów, wzmocnią aparat mięśniowy oraz rozciągną przykurczone mięśnie co powinno zmniejszyć odczucia bólowe uczestników.  Zajęcia z jogi pozwolą na wzmocnienie aparatu kostno-stawowego co powinno zmniejszyć dolegliwości bólowe.
Zajęcia „Sprytny Senior” usprawniające myślenie i zapamiętywanie realizowane w formie spotkań towarzyskich, na których uczestnicy będą mogli grać w starannie dobrane gry planszowe i karciane. Te spotkania, umożliwią większą aktywizację społeczną uczestników oraz pobudzą uczestników do wysiłku intelektualnego, co sprzyjać będzie hamowaniu objawów „braku pamięci” i „spowolnieniu intelektualnemu”.
Zajęcia otwarte i spotkanie integracyjne pozwolą na wymianę doświadczeń tenisowych, integrację z osobami młodymi, co przełoży się na zachowania prospołeczne beneficjentów projektu. Będą chętniej i aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Realizacja zajęć w projekcie w ramach sześciu modułów:

Moduł Fitness
Moduł Zdrowy Kręgosłup

Moduł Cardio Tenis
Moduł Nordic Walking
Moduł Zmotywowany Senior
Moduł Sprytny Senior.


Galerie zdjęć

No items found