BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW WŁOCŁAWKA

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2021/005
Beneficjent:
Stowarzyszenie Mediacyjne na Rzecz Porozumienia
Dofinansowanie:
46.500,00 zł

Szczegółowy opis

Celem projektu jest zapoznanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znajdują się konflikcie z osobami z bliskiego otoczenia (również w sporach prawnych) oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia, mieszkańców Włocławka w zakresie zapoznania się z mediacją jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy nie tylko zapoznają się z zasadami i celami mediacji, ale także będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy

wykwalifikowanego mediatora w celu rozwiązania swoich życiowych i prawnych problemów. Dzięki uczestniczeniu w projekcie znacznie poprawi się jakość życia mieszkańców poprzez zbudowanie dobrej komunikacji i uzyskanie satysfakcjonujących relacji z osobami z rodziny lub najbliższego otoczenia, np. z sąsiadami, a także pozwoli na poznanie i rozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony, „zbuduje” poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny i da możliwość naprawienia krzywdy wyrządzonej innym.

W ramach projektu będą organizowane indywidualne spotkania z każdym z uczestników projektu, na którym będą mogli zapoznać się i instytucją mediacji, a także będzie miał możliwość przedstawienia swoich problemów i kłopotów zarówno życiowych i prawnych, które mogą zostać rozwiązanie na drodze mediacji. Następnie mediator nawiąże w imieniu uczestnika kontakt z osobą lub osobami, z którymi jest on w konflikcie. Kolejnym krokiem będzie wspólne spotkanie stron konfliktu z mediatorem, który pomoże im znaleźć optymalne i satysfakcjonujące rozwiązanie problemu dla obydwu stron.

W ramach projektu przewidziana jest także spotkanie otwarte dla mieszkańców Włocławka z wykorzystaniem specjalnej prezentacji dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Zadania realizowane w ramach projektu:

I ETAP: spotkania indywidualne – informacyjne dotyczące zapoznania z pojęciem, celami i zasadami mediacji, a także rozpoznanie problemów poszczególnych osób, ich diagnozowanie.

II ETAP: spotkania wspólne z drugą stroną konfliktu

  1. Wprowadzenie do mediacji
  2. Przedstawienie punktu widzenia stron ewentualna weryfikacja diagnozy i hipotezy
  3. Poszukiwanie rozwiązań
  4. Budowanie wspólnego rozwiązania
  5. Spisanie porozumienia

III ETAP – Inicjatywa społeczna na zewnątrz – 4 – godzinne spotkanie otwarte na temat mediacji dla mieszkańców Włocławka


Galerie zdjęć

No items found