Młodzieżowy Klub Filmowca

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt „Młodzieżowy Klub Filmowca” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka.
Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4 K i 6 M) w tym osób z niepełnosprawnością.
Projekt skierowany do młodzieży szkolnej posiada kilka etapów.

Najpierw zakłada stworzenie przestrzeni warsztatowej, która będzie znajdować się w jednym z pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Następnie zostaną zatrudnieni specjaliści, którzy będą prowadzić warsztaty z młodzieżą. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wykonania zasadniczego i finalnego celu projektu, którym jest stworzenie trzech filmów poświęconych sylwetkom znanych twórców literackich związanych z regionem – Marii Danilewicz Zielińskiej, Jerzego Pietrkiewicza, Edwarda Stachury.

Zajęcia ze specjalistami będą miały charakter interdyscyplinarny i zostaną przeprowadzone przez specjalistów reprezentujących świat akademicki, artystyczny, na co dzień niedostępny doświadczeniu włocławskiej młodzieży.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno-społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II – Kreatywna integracja

 1. Warsztaty kreatywności
  Psychologiczne aspekty badania biografii artysty
  3. Metodologia zdobywania wiedzy o życiu pisarzy i poetów
  4. Tajniki YouTube’a
  5. Jak atrakcyjnie opowiadać o życiu artystów
  6. Montaż materiałów audio-wideo

Celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę. Warsztaty pozwolą na rozwój wyobraźni, poczucia estetyki, koncentracji, cierpliwości.

Moduł III – Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Wieczór autorski”


Galerie zdjęć

No items found