Klub Młodzieżowy Nasze Miejsce

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/005
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00

Szczegółowy opis

Cel ogólny to : tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 12 mieszkańców M. Włocławek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 K i 6 M) w zakresie aktywizacji społecznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt Młodzieżowy Klub Nasze Miejsce realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego; grupę docelową stanowić będzie 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie działania projektowe będą odbywały się na terenie Miasta Włocławek.
Główną grupą docelową będą dzieci i młodzież wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodzież objęta dozorem kuratorskim.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
– grupowe warsztaty pedagogiczne prowadzone metodą W. Sherborne –

– zajęcia indywidualne z pedagogiem -terapeutą

 1. b) Zajęcia edukacyjno-zdrowotne
  – zajęcia edukacyjno-dziennikarskie
  – zajęcia dietetyczne
  – zajęcia sportowe
  c) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania
  – zajęcia fotograficzne
  – zajęcia ogrodnicze
  d) Zajęcia integracyjne
  – spacer po Włocławku

– organizacja pikniku dla mieszkańców miasta „Razem Fajniej”


Galerie zdjęć

No items found