Klub Młodego Fotografa

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
Dofinansowanie:
48.915,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt Klub Młodego Fotografa realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupę docelową stanowić będzie 12 osób, 8 osób zagrożonych ubóstwem (4K i 4 M) oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (2K i 2M) zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie warsztaty realizowane w ramach projektu będą odbywały się na terenie Miasta Włocławek. W ramach projektu przewiduje się wyjazd do Bydgoszczy Muzeum Fotografii.
Głównym celem projektu jest wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań pedagogicznych, edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osób z ich otoczenia zamieszkujących Włocławek w okresie od 01.12.2021 do 31.05.2022. Główną grupą docelową będą dzieci i młodzież, w tym w tym osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
– indywidualna terapia pedagogiczna (wraz z diagnozą)

– grupowe warsztaty pedagogiczne
b) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania
– zajęcia fotograficzne

– zajęcia arteterapia

– zajęcia z marketingu i promocji

  1. c) Zajęcia integracyjne
    – wycieczka do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
    – organizacja pikniku fotograficznego dla mieszkańców miasta