Klub Odkrywców

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00

Szczegółowy opis

Cel ogólny to tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 16 mieszkańców M. Włocławek (6K i 10M) objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie do 31.05.2022 r. Projekt „Klub Odkrywców” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Dzięki realizacji projektu 16 mieszkańców M. Włocławek objętych LSR, otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego-socjoterapeutycznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego stylu odżywiania, tworzenia przedmiotów artystycznych, zdobycie wiedzy na różnych płaszczyznach: matematycznej, kulturowej, miejsca w którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkań integracyjnych). Udział w projekcie przyczyni się do integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców.

Projekt Klub Odkrywców realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławek.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów:
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

– Zajęcia z trenerem personalnym

Moduł II – Kreatywna integracja w okresie ferii

Zostaną zrealizowane w blokach tematycznych:
– Betonowe warsztaty twórcze

– I my zostawimy ślad gipsu

– Garnek piasku

– Zaczarowany koralik

– Upcyklinowe warsztaty
– Zajęcia z dietetykiem

– Zajęcia z trenerem personalnym

Moduł III- Edukacyjno-Zdrowotny

-Zajęcia matematyczne:

– Kreatywne zajęcia muzyczne

– Warsztaty dietetyczne Eko -Zdrowie

– Kreatywne warsztaty twórcze
Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

– „Zajączek”
– „Piknik Rodzinny ”


Galerie zdjęć

No items found