W zdrowym ciele zdrowy duch – Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2021/005
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
31 555
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek ( 10 K i 5 M) oraz 10 osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M) poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Wnioskodawca stworzy możliwość integracji pomiędzy cudzoziemcami a Polakami. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach projektu odbędą się zajęcia dla osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w szczególności ich rodzin. Aktywność ta obejmie stworzenie możliwości integracji na spotkaniach zapoznawczo – kulturowych oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (warsztaty aktywizujące). Po opuszczeniu projektu beneficjenci uzyskają umiejętności i wiedzę niezbędne do integracji społecznej i brania aktywnego udziału w życiu społecznym, jak i zawodowym. Poruszone zostaną również tematy związane z ochroną zdrowia i ryzykiem związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną w tym wyjaśnione zostaną kwestie obostrzeń prawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia dla osób dotkniętych skutkami spowodowanymi przez Covid-19.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  1. Zajęcia podnoszące wiedzę z języka polskiego
  2. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
  3. Warsztaty aktywizujące Chcę, umiem, potrafię
  4. Warsztaty aktywizujące Zimowe zabawy
  5. Warsztaty aktywizujące Myślę logicznie
  6. Spotkania integracyjno-kulturowe

Galerie zdjęć

No items found