Szlaban na nudę! Do dzieła! Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku praktycznie dla integracji społecznej

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2018/003
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
49.999,20 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt jest skierowany głównie do uczniów zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także do ich bezpośredniego otoczenia. Działania o charakterze edukacyjnym wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Działania socjoterapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości danego ucznia. Działania profilaktyczne promujące modę na życie bez uzależnień będą skierowane do uczniów. Działania mediacyjne pozwolą na bezpośrednie rozmowy między stronami i wypracowanie własnego, wspólnie akceptowalnego porozumienia w warunkach bezpiecznych, w obecności bezstronnego mediatora rówieśniczego. W projekcie zaplanowano szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów dobrane tak, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano również doszkalanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacji wykluczenia ucznia z grupy rówieśniczej, zajęcia dla rodziców niewydolnych wychowawczo -„SP23 dla rodziców”. Każde działanie jest skierowane na wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, promocję aktywności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego Uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznych. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie by dobrze poczuł się w grupie rówieśniczej. Zaplanowano zajęcia:

– „Matematyka Top 10” (2 grupy po 30 godzin) – zabawy matematyczne zachęcające do wspólnego liczenia przy użyciu niekonwencjonalnych technik matematycznych;

– „Uwaga Wybuchy” (1 grupa po 30 godzin) – warsztaty łączące zagadnienia z chemii i fizyki, podczas których uczniowie poznają praktyczne zastosowanie chemii i fizyki w życiu codziennym, odkryją, że chemia i fizyka są dookoła nas;

– „Do youspeak?” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia języka angielskiego przy użyciu metod aktywizujących np. metody Callana, uczniowie zostaną zachęceni do mówienia w języku obcym;

– „Podróż z kwiatami”(1 grupa po 30 godzin) – panel łączący wiedzę z biologii i geografii, podczas którego uczniowie wezmą udział w biegu na orientację, a jednocześnie poznają przyrodę w najbliższym otoczeniu;

– „Sprichstdu?” (1 grupa po 30 godzin) – zajęcia języka niemieckiego zachęcające uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności w praktyce i przełamywania barier językowych;

– „Praktycznie w rękach” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności plastycznych, dekoratorskich, krawieckich itp., których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym, zachęcanie uczniów do wspólnej pracy, pokazanie, że wspólna praca jest przyjemna;

– „Kalkulator, tablet, robot” (2 grupy po 30 godzin) – zajęcia z zakresu robotyki i elektroniki, które mają na celu doskonalenie umiejętności zarówno matematycznych, jak i informatycznych w ciekawy dla ucznia sposób; – „Wiesz gdzie jest Twój urząd?” (1 grupa po 30 godzin) – panel poświęcony kwestiom samorządności, zapoznaniem uczniów ze środowiskiem lokalnym;

– Trening Umiejętności Społecznych (4 grupy po 15 godzin) – zajęcia będą dostosowane do grupy, a jednocześnie zindywidualizowane, aby każdy z uczniów osiągnął 100% satysfakcji i zadowolenia z postępów;

– „Szkolny Mediator Rówieśniczy” (1 grupa po 30 godzin) – zajęcia których priorytetem jest przygotowanie uczniów do pełnienia roli mediatorów w swoim środowisku rówieśniczym i stworzenie szkolnej bazy mediatorów rówieśniczych.

– zajęcia dla rodziców „SP23 dla rodziców” – zajęcia mają na celu wzmocnić i zmotywować rodziców do działania. W zajęciach wezmą udział rodzice uczniów, biorących udział w zajęciach warsztatowych.

W projekcie zrealizowane będą zajęcia dla Rady Pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z wykluczenia ze społeczności oraz form i sposobów pomocy osobom dotkniętym ostracyzmem. Po szkoleniu nauczyciele będą mieli wiedzę na temat mechanizmów działania grupy, zapobiegania wykluczeniu z grupy rówieśniczej oraz umiejętności wprowadzenia dziecka wykluczonego do społeczności. W szkoleniu weźmie udział 20 nauczycieli, którzy pracują z dziećmi zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

Wartość projektu: 71.799,20 zł

 


Galerie zdjęć

No items found