Mocni razem – podniesienie kwalifikacji liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2018/003
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
31.868,00 zł

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. Projekt skierowany jest do 23 osób (20K, 3M) w tym: 9 osób – liderów społeczności lokalnej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 14 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 5 wolontariuszy, koordynator Klubu Wolontariatu, 4 organizatorów społeczności lokalnej, 3 liderki.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1. Działania warsztatowe w ramach projektu grantowego skierowane będą do 23 osób (20K,3M).

Na działania warsztatowe w projekcie składają się:

a. Warsztat pierwszej pomocy przedmedycznej, którego celem będzie zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (1 spotkanie 4 godz., 23 osoby).

b. Warsztaty z zakresu autoprezentacji, których celem będzie rozwinięcie umiejętności publicznego prezentowania własnych pomysłów i przekonań przez wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem tj.: organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu (2 grupy, 2 dnix6 godz.= 12 godz. – jedna grupa, razem 2 grupy 24 godz.).

c. Warsztaty antystresowe, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W warsztacie wezmą udział 23 osoby. Zajęcia będą odbywały się przez dwa dni po 6 godzin tj. razem 12 godz.

d. Warsztaty florystyczne, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z elementami terapii z roślinami oraz zapoznanie z podstawowymi akcesoriami florystycznymi i komponowaniem kompozycji florystycznych z żywych kwiatów. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osóbtj. razem 18 godz.

e. Warsztaty techniki animacji, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi technikami animacji, takimi jak: animacja czasu wolnego, face painting, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenie balonowych konstrukcji, zabawy animacyjne przy użyciu chusty Klanza. Odbędą się 3 spotkania warsztatowe po 6 godz. dla 23 osób tj. razem 18 godz.

f. Warsztaty kreatywne z wykonywania świec i mydeł, których celem będzie zapoznanie wolontariuszy, liderów społeczności lokalnej, organizatorów społeczności lokalnej i koordynatora Klubu Wolontariatu z różnymi alternatywami spędzania czasu wolnego m.in. technikami zajęć kreatywnych.Odbędzie się 1 spotkanie 6 godz. dla 23 osób.

g. Warsztaty kreatywne z wyplatania makram. Celem warsztatów będzie zapoznanie liderów społeczności lokalnej i wolontariuszy z różnymi technikami zajęć kreatywnych, takimi jak makrama – umiejętność wyplatania sznurków bez użycia igieł, drutów lub szydełka. Odbędą się 2 warsztaty po 6 godz. Razem 12 godzin warsztatów dla 23 osób.

2. Działania środowiskowe

a. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do ogrodu botanicznego, 23 osoby.

b. Anielskie spotkanie przy choince, 23 osoby oraz otoczenie – mieszkańcy miasta Włocławek.

Wartość projektu: 35.195,70 zł

 


Galerie zdjęć

No items found