Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2018/010
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
Dofinansowanie:
49.875,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych. Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule Klubu Młodzieżowego, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Do Klubu zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności tę, którą nie zawsze stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu. Grupa objęta projektem zdobędzie umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.Ponadto zostaną wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

I. SIECIOWE EKSPERYMENTY

• Skarbiec czy śmietnik? Internet jako źródło wiedzy i niewiedzy (fake news)

•Dlaczego robimy sobie selfie? Cyfrowy narcyzm

• Bezpieczni w necie? Oblicza cyberprzemocy

• Literatura – poziom 2.0. Fanfiction – nowe praktyki kulturowe cyfrowych tubylców

II. PRACOWNIA DZIENNIKARSKA

• Newsroom i co więcej? Praca redakcji radia i telewizji

• Tnij, sklejaj, opowiadaj. Montaż materiałów audio i wideo

• Świat w mgnieniu przesłony. Kuchnia fotoreportażu

• „By język giętki…”. Sztuka felietonu Jak pisać, by inni chcieli czytać? Warsztaty dziennikarskie i edytorskie

III. MEDIALNE WYBUCHY

• Język na sprzedaż. Mechanizmy reklamy

• Rządzić językiem. Władza i mechanizmy manipulacji społecznej

• Czy rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji? Poetyka i psychologia paradokumentów (docuscript)

• Nowy rodzic – nowe dziecko. Whoiswho w wizerunkach współczesnej rodziny

IV. SUBSTANCJE FILMOWE I MUZYCZNE

• Dlaczego ludzie kochają się bać? Psychologia i antropologia horroru

• Kwiat i korzenie. Utwór muzyczny w kontekście epoki

• Od Heraklesa do Batmana. Herosi w kulturze

• I żyli długo i szczęśliwie? Filmy bez happy endu

• Tak różni – tak podobni. Warsztaty interkulturowości. Miłość i zemsta w filmie i serialu

V. SKŁADNIKI MIĘKKIE

• Jak Cię słyszą, tak Cię piszą. Techniki głośnego czytania

• „Lustereczko, powiedz przecie…”. Sztuka autoprezentacji • Zajęcia integracyjne

• Coaching rówieśniczy

Wartość projektu: 53.475,00 zł

 


Galerie zdjęć

No items found