Kieszonkowe ogrody dziełem seniora

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2018/001
Beneficjent:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
Dofinansowanie:
42 650,00 zł

Szczegółowy opis

Celem projektujest integracja 60 mieszkańców(45 kobiet, 15 mężczyzn), wraz z ich otoczeniem – 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) z wykorzystaniem zasobówprzyrodniczych miastapoprzez tworzenie OGRODÓW -miejsc w których beneficjenci będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to doaktywizacji społecznej grupzagrożonych wykluczeniem.Projekt wpisuje się dzięki temu w cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego orazwsparciemieszkańców Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) .

Uczestnicy projektu: 60 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym – osoby powyżej 50 roku życia wraz z otoczeniem – 10, zamieszkujące we Włocławku.

Zakres wsparcia: – organizacja 5 warsztatów proekologicznych w 3 Domach Pomocy Społecznej. Warsztaty są adresowane domieszkańców Włocławka zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia. Przeprowadzonezostaną w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicypoznają podstawy stworzenia ogrodu, natomiast podczas zajęć praktycznych taki ogródstworzą.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

*warsztat 1 – zakładanie ogrodów (wybór roślin, miejsce, różnorodność biologiczna);

* warsztat 2 – zwierzęta w ogrodach;

* warsztat 3 i 4 – praktyczne tworzenie ogrodu (okres wiosenny i jesienny);

* warsztat 5 – podsumowanie projektu.

Wartość projektu: 45 105,00 zł

 


Galerie zdjęć

No items found