Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2020/001
Beneficjent:
Zespół Szkół nr 11
Dofinansowanie:
44.000,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu jest założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego „Jedenastka” dla 24 osób (16 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z klas 4-7 i 8 osób dorosłych z ich otoczenia) w okresie od 01 września 2020 do 31 marca 2021.

Działalność klubu opiera się na realizacji 6 modułów zajęć tematycznych:

– Zajęcia językowe
– Zajęcia matematyczne
– Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
– Zajęcia sportowo-rekreacyjne
– Zajęcia terenowe
– Gry planszowe


Galerie zdjęć

No items found