Zabawa-sport-nauka – to jest to czego szukam

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2020/003
Beneficjent:
WKS Włocłavia
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających ograniczony dostęp do różnorodnych form aktywności w czasie pozaszkolnym. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dla 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży w okresie od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 poprzez umożliwienie poznania różnych form aktywności, a także wsparcie procesu edukacyjnego, wzmocnienie procesu integracji społecznej, rozwoju zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Zajęcia sportowe
– Warsztaty z psychologiem
– Wsparcie w procesie edukacyjnym
– Wycieczka do Warszawy
– Wyjście grupowe na mecz


Galerie zdjęć

No items found