Senior uczący się i aktywny

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2020/004
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki
Dofinansowanie:
49.346,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

W okresie od 1 września 2020 do 31 marca 2021 30-stu Seniorów, w tym 27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (23K i 4M) oraz 3 osoby z ich otoczenia (3K), podniesie swoją aktywność społeczną poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, podniesienie kompetencji społecznych uczestników, wzrost aktywności fizycznej uczestników, w szczególności osób niepełnosprawnych, propagowanie wolontariatu oraz animacji społecznej na obszarze LSR oraz nawiązanie więzi społecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Warsztaty informatyczne
– Warsztaty psychologiczne
– Warsztaty manualne
– Warsztaty z wizażu
– Zajęcia sportowe – gra w kręgle, wspólne wędrówki z kijkami
– Warsztaty kulinarne
– Wyjazdy integracyjne – Kłóbka, Golub Dobrzyń, Wólka k/Aleksandrowa
– Impreza integracyjna dla społeczności lokalnej


Galerie zdjęć

No items found