Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2020/001
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
36.007,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest wsparcie integracji grupy 20 cudzoziemców zamieszkujących teren Gminy M. Włocławek poprzez świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć aktywizacyjnych i zajęć z j. polskiego oraz wspieranie procesów integracyjnych w ramach organizowanych spotkań otwartych i pomocy różnorodności kulturowej w okresie od 01 października 2020 do 30 kwietnia 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Zajęcia – nauka języka polskiego
– Warsztaty aktywizujące – eko warsztaty
– Spotkania kulturowe
– Doradztwo zawodowe – wsparcie psychologiczne


Galerie zdjęć

No items found