Zielone Ogrody

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2020/004
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
49.958,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego stylu odżywiania, tworzenia przedmiotów artystycznych, zdobycie zdolności krawieckich, tworzenie ziołowych ogrodów, miejsca w którym będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkań integracyjnych).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów:

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

– Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo indywidualne mające na celu wywołanie motywacji, rozwój osobisty, społeczny uczestników poprzez oddziaływanie psychologiczne i psychospołeczne.

– Warsztaty Hortiterapii, które podniosą wiedzę dotyczącą hodowli ziół, roślin, kwiatów i ich znaczenia ekologicznego. Założone zostaną kieszonkowe zielniki: ziołowe i kwiatowe na terytorium Parafii oraz tworzone będą „Ogrody w słoiku” i „Zielone bukiety”. Będą one stanowiły dla uczestników oraz społeczności lokalnej element nie tylko edukacyjny czy terapeutyczny, ale również relaksacyjny. Bardzo ważnym aspektem przeprowadzonych zajęć edukacyjno-praktycznych będzie dla uczestników możliwość́ przekazania społeczności lokalnej wiedzy, dotyczącej uprawy ziół i ich zastosowania w codziennym życiu.

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotny

– Warsztaty dietetyczne – zasady zdrowego żywienia, ogrody ziołowe, ich rola w życiu, profilaktyka lecznicza, śniadania na trawie.

– Warsztaty krawieckie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”, których celem będzie integracja uczestników oraz zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu szycia poprzez wykonanie przez uczestników prostych prac krawieckich za pomocą maszyny do szycia. Uczestnicy nauczą się sporządzania wykrojów i szablonów służących do uszycia prostych elementów takich jak poduszki, maskotki, zagłówki itp. Wykonane poduszki będą stanowiły siedziska i oparcia w „Zielonej Przystani”, natomiast maskotki będą przekazane dzieciom, które wezmą udział w pikniku integracyjnym na zakończenie projektu.

– Warsztaty rękodzieła artystycznego makrama, których celem przedsięwzięcia jest integracja uczestników poprzez wspólną naukę i tworzenie rękodzieła.

Moduł III Integracyjny

– „Zielona Przystań” – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– „Śniadanie na trawie” – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– „Piknik Rodzinny” na zakończenie projektu – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej

– Wyjazd do Szczutkowa – Wyjazd integracyjny do gospodarstwa ekologicznego w Szczutkowie


Galerie zdjęć

No items found