Scena bez barier

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2020/009
Beneficjent:
Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego
Dofinansowanie:
49.900,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. W projekcie weźmie udział 14. uczestników, a sam projekt realizowany będzie od 31 marca 2021r. do 30 września 2021r. (warsztaty: maj – wrzesień 2021r.). Warsztaty obejmują min. rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne. Zwieńczeniem zajęć teatralnych będzie wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział wezmą osoby z niepełnosprawnością. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia muzykoterapii, kurs wizażu, a także konsultacje logopedyczne i spotkania z psychologiem.

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym będą realizowane przez pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych. Poza wykwalifikowanymi specjalistami z poszczególnych dziedzin w organizacji zajęć będą pomagali wolontariusze – członkowie zespołów teatralnych: „SKENE” i „Teatru Ludzi Upartych”. Celem zajęć jest poprawienie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integracja różnych grup społecznych.


Galerie zdjęć

No items found