Jestem na czasie! – kompetencje społeczne i e-kompetencje

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2020/001
Beneficjent:
My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywizację online, niezwykle istotną w obecnych czasach, kiedy to kontakty osobiste zostały ograniczone, a wiele aktywności przeniosło się do Internetu.

W projekcie weźmie udział łącznie 20 osób (podzielonych na 2 grupy), które będą uczestniczyć w warsztatach i zajęciach grupowych oraz indywidulanych t.j:

– spotkanie indywidulane z coachem (2,5 godz./uczestnik)

– warsztaty grupowe makramy (6 godz./grupa)

– warsztaty grupowe kompetencji społecznych MaxieDISC (12 godz./grupa)

– warsztaty grupowe kompetencji e-społecznych (12 godz./grupa)

– zajęcia grupowe kompetencji językowych (32 godz./grupa).

Po zakończeniu warsztatów makramy uczestnicy przekażą swoje prace na wybrane lokalne aukcje charytatywne, co zwiększy ich integrację społeczną. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w niezbędne materiały do zajęć oraz tablet, które otrzyma na własność, aby efekty wypracowane podczas projektu wzmacniał po zakończeniu uczestnictwa.


Galerie zdjęć

No items found