Regulamin newslettera

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera na stronie lgdwloclawek.pl zwanego dalej Newsletterem.
 2. Wydawcą Newslettera jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, zwany dalej LGD Miasto Włocławek.
 3. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.
 4. Newsletter jest wysyłany przez LGD Miasto Włocławek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny (min. 4 wydania w roku) w formie listu elektronicznego (e-mail).
 5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące konkursów, konsultacji społecznych i wydarzeń organizowanych przez LGD.
 6. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lgdwloclawek.pl:
  • wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach serwisu www.lgdwloclawek.pl, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez LGD Miasto Włocławek, czyli adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  • aktywowanie („kliknięcie”) linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez LGD Miasto Włocławek danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD Miasto Włocławek zamówionego Newslettera.
 7. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od LGD Miasto Włocławek zamówionego Newslettera.
 8. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez LGD Miasto Włocławek jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD Miasto Włocławek zamówionego Newslettera.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek NIP: 888-312-39-16, REGON: 363200120, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek, reprezentowany przez: Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.
 10. LGD Miasto Włocławek przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.
 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez wysłanie mejla z adresu użytego przy zapisywaniu się na newsletter z tytułem „Newsletter – rezygnacja” na adres l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl.
 12. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi.
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: biuro@lgdwloclawek.pl.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu www.lgdwloclawek.pl.
 15. LGD Miasto Wlocławek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronach Serwisu www.lgdwloclawek.pl.