Konferencja Prasowa w LGD!

Dnia 01.03.2024 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek odbyła się Konferencja Prasowa z udziałem TV Kujawy Włocławek, Radia PIK i Radia Hit, na której Prezes LGD Miasto Włocławek podsumował działalność Stowarzyszenia w ramach poprzedniej perspektywy finansowania UE oraz opowiedział o planach w ramach kolejnej perspektywy finansowania UE.

Konferencja Prasowa odbyła się z udziałem:

Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Sławomira Kopyścia

Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek p. Domiceli Kopaczewskiej

Prezesa Spółdzielni Socjalnej Empatia p. Eweliny Brodzińskiej

Prezesa Fundacji Caietanus p. Marii Krasuckiej

Prezesa Stowarzyszenia LGD Miasta Włocławek p. Janusza Drożdżewskiego

Członka Zarządu Stowarzyszenia LGD Miasta Włocławek p. Krzysztofa Skowrońskiego

 

Przypomnijmy najważniejsze założenia na nową perspektywę finansowania UE, o których mówił Prezes Stowarzyszenia LGD Miasta Włocławek:

Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek w dniu 12 grudnia 2023 r podpisało Umowę z Zarządem Województwa  o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kwotę 2.028.606,24 €  finansowaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 EFS+.

Najważniejszym aspektem tej umowy jest to, że nie byłaby ona możliwa do zawarcia gdyby nie decyzje Władz Urzędu Miasta o włączeniu się i podjęciu Uchwały o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029 (LSR), bez tego wsparcia, Stowarzyszenie nie mogłoby aplikować o środki finansowe dla mieszkańców.

Kwota 2.028.606,24€ (PL 9.128.728,08zł) przyznana jest na lata 2024-2029 w podziale na: koszty działalności LGD w wysokości 365.814,24€ oraz na cele grantów dla mieszkańców w wysokości 1.662.792,00€.

Środki finansowe  na granty w wysokości 1.662.792,00€  w przeliczeniu na PL 7.482.564,00zł przyznane zostały na 3 cele realizacji:

Cel 1 Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR- kwota 581.977,20€ co w przeliczeniu na PL 2.618.897,40 zł

Cel 2 Ochrona Seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji kwota 665.116,80€ co w przeliczeniu na PL 2.993.025,60 zł

Cel 3 Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR – kwota 415.698,00€ co w przeliczeniu na PL 1.870.641,00 zł

Pierwsze nabory na granty przewidziane są na przełomie września/października 2024 r dla Celu 1 i 2

O dofinansowanie w grantach ubiegać się mogą NGO, JST,  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta Włocławek. Uczestnikami mogą być tylko mieszkańcy naszego miasta.

Każdy grant realizowany będzie w terminie nie krótszym niż 5 miesięcy i nie dłużej niż rok. Wysokość dofinansowania jednego grantu to kwota maksymalna 100.000,00 zł.

Stowarzyszenie LGD prowadzi spotkania informacyjno – konsultacyjne  dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na terenie miasta Włocławek.  Informacje o spotkaniach zamieszczone są na stronie internetowej www.lgdwloclawek.pl , partnerów, na FB oraz poprzez rozdysponowanie plakatów i ulotek.  Prowadzone są również indywidualne   konsultacje w siedzibie biura LGD, ul. Piekarska 6.  W drugim i trzecim kwartale br. prowadzone będą szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie obowiązujących procedur pisania wniosków, realizacji i ich rozliczania.

 

Materiał z Konferencji Prasowej do obejrzenia na stronie TV Kujawy Włocławek: