Konsultacje Indywidualne dla Mieszkańców Miasta Włocławek

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Włocławek (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze miasta Włocławek) na konsultacje indywidualne.

Konsultacje indywidualne dotyczyć będą szczegółów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029 (LSR), której celami są: Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR, Ochrona seniorów z obszaru objętego LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji oraz Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

Zachęcamy do wypełnienia przed konsultacją Fiszki Projektowej (plik w załączniku), dzięki, której jeszcze lepiej zrozumiemy i omówimy Państwa potrzeby i pomysły. Konsultacje indywidualne świadczone będą przez pracowników Biura LGD w dniach od 16.04.2024 r. do 30.04.2024r. w godzinach od 10:00 do 15:00 (w uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą być świadczone w późniejszych godzinach w zależności od dostępności pracowników Biura LGD), w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Z uwagi na zapewnienie komfortu naszym interesantom, chęć uczestnictwa w konsultacji indywidualnej należy zgłosić pod numerem telefonu: 729-767-931 lub na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl. Równocześnie umawiając się na wybrany dzień i godzinę konsultacji.

Konsultacje indywidualne w mieście Włocławek są elementem kampanii informacyjno-promocyjnej na temat głównych założeń LSR i działalności LGD.

Załączniki