Lista realizowanych projektów naboru 5/G/2019

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
5/G/2019/001
Beneficjent:
Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Dofinansowanie:
49.920,80 zł zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu aktywności mieszkańców Miasta Włocławka w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zostanie on osiągnięty w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, poprzez realizacje t …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2019/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Zaplanowane w projekcie działania mają za zadanie upowszechnienie idei ekonomii społecznej na obszarze miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychcz …

Szczegóły
Więcej o projekcie: