Akademia Lokalnych Liderów

Dane projektu

Numer grantu:
1/P/2023/001
Beneficjent:
Stowarzyszenie promujące edukację i rozwój „Perspektywa”
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności menadżerskich mieszkańców Włocławka – lokalnych liderów aktywności społecznej poprzez udział w programie edukacyjnym. Cele szczegółowe: poprawa kondycji psychicznej, zwiększenie efektywności osobistej i wzmocnienie mocnych stron, zwiększenie adaptacyjności i odporności na zmiany, poprawa umiejętności skutecznej komunikacji i relacji z otoczeniem oraz wzmocnienie umiejętności organizacyjnych i zarządzających.

W ramach projektu „ALL” zrealizowany zostanie innowacyjny program wsparcia kompetencji liderów aktywności społecznej:

1.WARSZTATY TEMATYCZNE:

  1. Psychologia lidera (metoda FRIS) – 16 h
  2. Zarządzanie zespołem (budowanie zespołu, skuteczne przywództwo) – 16 h
  3. Wystąpienia publiczne (sztuka komunikacji, prezentacji i wystąpień) – 6 h
  4. Skuteczna komunikacja (metoda NLP) – 8 h
  5. Etykieta i savoir vivre (zachowania w sytuacjach zawod./biznes.) – 8 h

2.SPOTKANIE PANELOWE – 6 h

  1. Wyzwania perspektywy 2021-2027
  2. Innowacje społeczne w działaniach lokalnych
  3. Ekonomia społeczna
  4. Deinstytucjonalizacja usług społecznych

3.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W formie spotkanie biznesowe (obiad/kolacja formalna), gdzie uczestnicy w sytuacji praktycznej będą mogli przećwiczyć nabyte umiejętności i kompetencje


Galerie zdjęć

No items found