Akademia Świadomego i Oszczędnego Konsumenta

Dane projektu

Numer grantu:
1/P/2023/007
Beneficjent:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „SUKCES”
Dofinansowanie:
46500

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zarządzania domowymi finansami u mieszkańców Włocławka poprzez udział w warsztatach świadomego kupowania i oszczędzania.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

PROGRAM WARSZTATÓW:

  1. Podstawowe zasady zarzadzania budżetem domowym (szacowanie przychodów, planowanie wydatków stałych, zmiennych, na przyjemności oraz tworzenie poduszki finansowej)
  2. Świadome wydawanie pieniędzy – porównywanie ofert i cen
  3. Podstawowe prawa i obowiązki klienta (prawo do zwrotu, reklamacji, odstąpienia od umowy, zwrotu pieniędzy, naprawy towaru, obniżenia ceny, pełnej i rzetelnej informacji)
  4. Zakupy w sieci i na portalach internetowych (unikanie oszustw i fałszywych ofert, weryfikacja tożsamości oraz wiarygodności sprzedawcy, korzystanie z zaufanego połączenia internetowego oraz sprawdzanie wiadomości autoryzacyjnych)
  5. Promocje, rabaty i wyprzedaże – najczęściej spotykane sztuczki i pułapki sprzedażowe
  6. Zwroty i reklamacje (procedury i nie tylko)
  7. ABC oszczędzania na co dzień (cel, plan finansowy, optymalizacja wydatków, dodatkowe źródła dochodu)
  8. Skuteczne i bezpieczne oszczędzanie (m.in. lokaty, konta oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne)

INDYWIDUALNE DORADZTWO KONSUMENCKIE:

Obejmować będzie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, której udzielane jest wsparcie, zmierzające do podniesienia świadomości m.in. z zakresu zarządzania budżetem domowym, przysługujących uprawnień i obowiązków, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów. Zadaniem doradcy będzie przede wszystkim przedstawienie różnych możliwości rozwiązania problemu, następnie udzielenie uczestnikowi pomocy w samodzielnym jego rozwiązaniu. W razie potrzeby, doradca wspólnie z uczestnikiem sporządzi plan działania i udzieli pomocy również w jego realizacji.


Galerie zdjęć

No items found