Aktywni mimo wszystko!

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
35.457,80 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób z ich otoczenia
w okresie od 30 marca 2020 do 30 listopada 2020.
Dla uczestników projektu zaplanowano warsztaty psychologiczno – społeczne tj.: warsztaty z psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, informatykiem oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne tj.: warsztaty z dietetykiem, wizażystą. Uczestnicy projektu biorący udział w warsztatach z różnorodnych dziedzin podniosą swoją wiedzę, zapoznają się z problemami i punktem widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami życiowymi i społecznymi.


Galerie zdjęć

No items found