Klub Młodzieżowy – Baza Przygody

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/008
Beneficjent:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Dofinansowanie:
40.502,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Cel osiągnięty zostanie do sierpnia 2020. Przewidziane w projekcie działania obejmują prowadzenie klubu młodzieżowego, w ramach którego przewidziano: opiekę i realizację zajęć przez opiekuna klubu młodzieżowego, zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne, realizację formy biwaku harcerskiego (2 dniowy biwak) oraz formę podsumowania pracy w klubie w formie półkolonii harcerskich (5 dni półkolonii).


Galerie zdjęć

No items found