Klub Młodzieżowy Małe Południe

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza
Dofinansowanie:
30.995,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Małe Południe dla 15 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Małe Południe jest stworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży w którym młodzi ludzie będą chcieli spędzać wspólnie czas i realizować swoje pasje, a także miejscem wskazującym młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież oraz osoby z ich otoczenia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem klubu będzie przede wszystkim wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań.


Galerie zdjęć

No items found