Klub Młodzieżowy Śródmieście

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika
Dofinansowanie:
38.842,75 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Śródmieście dla 30 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Śródmieście będzie przygotowanie młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez między innymi nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych w dorosłym życiu, co odbywa się poprzez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory i decyzje, przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i społecznych, kształtowanie konstruktywnych społecznie norm i zachowań oraz wygaszanie zachowań i postaw niepożądanych.


Galerie zdjęć

No items found