Nowe kwalifikacje nowy START

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2019/001
Beneficjent:
Centro Plus Andrzej Rafalski
Dofinansowanie:
149.977,26 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej z obszaru Miasta Włocławek.
Głównym celem jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie aktywności społecznej w okresie od 01 lutego 2020 do 30 kwietnia 2021.
Wsparcie dla uczestników będzie obejmowało identyfikację potrzeb, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne pośrednictwo pracy, Spotkanie z wizażystą i przeprowadzenie metamorfoz, Szkolenia zawodowe, Staże zawodowe.


Galerie zdjęć

No items found