Popołudnie z „10”

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Wojska Polskiego
Dofinansowanie:
41.677,55 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt „Popołudnie z „10” jest adresowany do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (60 osób: K30/ M30) w tym również 15 rodziców z rodzin wykluczonych społecznie (udział w warsztatach związanych z projektowaniem zawodowej ścieżki swego dziecka i jego wspieraniem oraz w zajęciach twórczych) i 15 nauczycieli pracujących w szkole mających do czynienia z dziećmi wykluczonymi społecznie bądź mogącymi mieć z nimi kontakt.
Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci będą nastawione na promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych: zajęcia edukacyjne – sprzyjające rozwojowi zainteresowań i pasji uczniowskich oraz współpracy i integracji rówieśniczej. Panele tematyczne zajęć zostały opracowane z myślą o uczniach, ich rodzicach i nauczycielach, których złączy wspólny cel – budowanie społeczeństwa aktywnego i kreatywnego, mającego poczucie odpowiedzialności za losy młodego pokolenia. Termin realizacji od 07 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020.


Galerie zdjęć

No items found