Przystań Piwnica

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/006
Beneficjent:
Centrum Kultury „Browar B”
Dofinansowanie:
40.365,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego „Przystań Piwnica” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodzieży objętej dozorem kuratorskim.
W ramach działalności klubu przez 3 dni w tygodniu uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną opiekę wychowawcy, który pomoże im odrabiać lekcje i twórczo zorganizuje czas wolny. W sumie odbędzie się 114 takich spotkań. W ich ramach zostanie zorganizowane także:
– 38 warsztatów z psychologiem (1 raz w tygodniu)
– 20 warsztatów arteterapii (2 razy w miesiącu)
– 10 spotkań z socjoterapeutą (1 raz w miesiącu)
– 10 warsztatów z doradcą zawodowym (1 raz w miesiącu)
Dzieci i młodzież będą mogły wspólnie odrabiać lekcje – starsi będą pomagać młodszym, nauczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Będzie to także miejsce nabywania nowych i rozwijania posiadanych umiejętności społecznych. Dodatkowo zaplanowano także wyjazd do opery i filharmonii w Bydgoszczy, 5 wyjść do i kina a rodziny uczestników projektu skorzystają z poradnictwa kuratora sądowego. Uczestnicy zostaną przygotowani do życia społecznego. Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 31 stycznia 2021.


Galerie zdjęć

No items found