Trzeźwienie przez kulturę

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2019/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
47.239,51 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Wsparciem zostaną objętych 48 mieszkańców miasta Włocławka z rodzin zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem wykluczenia społecznego, zwłaszcza osoby i rodziny uzależnione i współuzależnione.
Dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom osoby objęte projektem podniosą swój poziom aktywności społecznej, zintegrują się ze społeczeństwem, poprawią jakość więzi rodzinnych.
Projektem objęte są osoby uzależnione należące do grup AA (Anonimowi Alkoholicy): „OdNowa”, „Poranek”, „Centrum”, oraz grupy Anonimowych Narkomanów, działających przy parafii św. Stanisława BM we Włocławku . Dotyczy to uzależnień alkoholowych, narkotykowych, jak i osób współuzależnionych, czyli ich rodzin i bliskich. Uzależnieni są osobami w różnym wieku. Od około 18 do 70 roku życia. Osoby współuzależnione to członkowie rodzin. Wszystkich dotyka problem alkoholu jak i narkotyków. Osoby objęte projektem pochodzą z miasta Włocławka. W ramach projektu przewidujemy następujące działania:
1. integracja wielopokoleniowa „Razem – jak wspólnie spędzać czas ”. Kreatywne zajęcia prowadzone, aby podnieść ogólną kulturę spędzania czasu.
– wyjście do kina i teatru, wycieczka do Centrum pomocy rodzinie i uzależnionym,
2.: zajęcia kulinarne pod hasłem „Kultura jedzenia – gotujemy się do pracy nad sobą ” .
– w ramach zajęć uczestnicy przygotują kolacje wigilijną i śniadanie wielkanocne.
3.zajęcia muzyczne pod hasłem „Muzyka – harmonia i dźwięki dają siłę”.
– nauka gry na gitarze i ukulele.
4.sportowe pod hasłem „Sport – wyrabia siłę i hart ducha ”.
– wycieczka rowerowa, wyjścia na kręgielnie i siłownie.
6. Zajęcia z terapeutą.
7. Spotkania z psychologiem.
8. Zajęcia z doradcą od spraw kryzysowych.

Termin realizacji od 01 lutego 2020 do 31 lipca 2020.


Galerie zdjęć

No items found