Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2019/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dofinansowanie:
39.841,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych w Klubie Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych.
Klub młodzieżowy to miejsce, w którym dzieci i młodzież będą korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno – kulturalnego. Klub zakłada realizację następujących celów: pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań, wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań. Termin realizacji od 02 stycznia 2020 do 27 listopada 2020.


Galerie zdjęć

No items found