Lista realizowanych projektów naboru 3/G/2019

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
3/G/2019/001
Beneficjent:
Centro Plus Andrzej Rafalski
Dofinansowanie:
149.977,26 zł zł
O projekcie:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej z obszaru Miasta Włocławek. Głównym celem jest poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie akty …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2019/002
Beneficjent:
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc
Dofinansowanie:
158.685,20 zł zł
O projekcie:

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (14 kobiet, 6 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowis …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2019/004
Beneficjent:
OLIVIO Sp. z .o.o.
Dofinansowanie:
135.560,00 zł zł
O projekcie:

Cel główny to aktywizacja społeczno-zawodowa 12 mieszkańców Włocławka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie do marca 2021. Planowane działania stanowią podstawę do włączenia społecznego mieszkańców miasta Włocławek, które odbędzi …

Szczegóły
Więcej o projekcie: