Lista realizowanych projektów naboru 4/G/2018

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
4/G/2018/001
Beneficjent:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
Dofinansowanie:
42 650,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektujest integracja 60 mieszkańców(45 kobiet, 15 mężczyzn), wraz z ich otoczeniem – 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) z wykorzystaniem zasobówprzyrodniczych miastapoprzez tworzenie OGRODÓW -miejsc w których beneficjenci będą mogli spędzać czas. …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2018/003
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
31.868,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2018/005
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku
Dofinansowanie:
40 295,00 zł zł
O projekcie:

Projekt przewiduje realizację wskaźników opisanych w LSR w zakresie włączania społecznego poprzez wspieranie różnych form aktywizacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Wskaźniki działań przewidzianych do realizacji w projekcie pokry …

Szczegóły