Lista realizowanych projektów naboru 2/G/2018

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
2/G/2018/003
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
49.999,20 zł zł
O projekcie:

Projekt jest skierowany głównie do uczniów zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także do ich bezpośredniego otoczenia. Działania o charakterze edukacyjnym wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Działan …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2018/010
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
Dofinansowanie:
49.875,00 zł zł
O projekcie:

Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytyczneg …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2018/014
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
21 336,16 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możli …

Szczegóły