Lista realizowanych projektów naboru 4/G/2019

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
4/G/2019/002
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
43.983,00 zł zł
O projekcie:

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 20 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu d …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
47.239,51 zł zł
O projekcie:

Wsparciem zostaną objętych 48 mieszkańców miasta Włocławka z rodzin zagrożonych ubóstwem i zagrożeniem wykluczenia społecznego, zwłaszcza osoby i rodziny uzależnione i współuzależnione. Dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom osoby objęte proj …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/004
Beneficjent:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO
Dofinansowanie:
48.250,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest aktywne włączenie w życie społeczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zmotywowanie do wyjścia z domu i pokazanie swoich umiejętności. Projekt zakłada organizację różnego rodzaju aktywności, którego beneficjentami będą ONI, ich …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
35.457,80 zł zł
O projekcie:

Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 12 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób z ich otoczenia w okresie od 3 …

Szczegóły
Więcej o projekcie: