Aktualności

Ostatnie aktualności.

Ogłoszenie o naborze wniosków: 3/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 3/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków: 2/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: c) Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków: 1/G/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/G/2020 Typ projektu (SzOOP): TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a) Więcej…

Informacja nt. naboru konkursowego nr 1/K/2020 i 2/K/2020

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek poniżej przedstawia wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów dokonane przez przez Radę LGD Miasto Włocławek w ramach naboru nr 1/K/2020 oraz 2/K/2020 protokół 1/K/2020 protokół 2/K/2020  

Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce: 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Więcej…

Bądź w kontakcie

Skorzystaj również z formularza kontaktowego.

Odwiedź nas w biurze

Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek

Kontakt

Biuro Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek +48 729 767 931  lgd.wloclawek@gmail.comSkontaktuj się z nami