Lista realizowanych projektów naboru 5/G/2020

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
5/G/2020/001
Beneficjent:
My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywiza …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/002
Beneficjent:
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
Dofinansowanie:
47.240,00 zł zł
O projekcie:

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu – miejsca, w którym będą mogli …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
46.200,00 zł zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka (4K i 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej (m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia terap …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/004
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
49.958,00 zł zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakres …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/005
Beneficjent:
Fundacja NOVUM
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie w okresie od 31.03 do 30.07.2021 r. Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodziciel …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/009
Beneficjent:
Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego
Dofinansowanie:
49.900,00 zł zł
O projekcie:

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywne włączenie w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/010
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/011
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w …

Szczegóły
Więcej o projekcie: