Lista realizowanych projektów naboru 2/G/2019

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
2/G/2019/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika
Dofinansowanie:
38.842,75 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Śródmieście dla 30 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Śródmieście będzie przygotowanie młodzieży do dorosłe …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek / Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza
Dofinansowanie:
30.995,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu będzie założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego Małe Południe dla 15 osób, w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Głównym celem działalności Klubu Młodzieżowego Małe Południe jest stworzenie miejsca dla dzieci i …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Wojska Polskiego
Dofinansowanie:
41.677,55 zł zł
O projekcie:

Projekt „Popołudnie z „10” jest adresowany do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (60 osób: K30/ M30) w tym również 15 rodziców z rodzin wykluczonych społecznie (udział w warsztatach związanych z projekt …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/005
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Dofinansowanie:
41.243,42 zł zł
O projekcie:

Odbiorcami wsparcia będzie 24 dzieci w wieku 7-11 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 24 osoby z ich otoczenia. Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2020 do 27 listopada 2020r. Zajęcia prowadzone w ramach projektu będą …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/006
Beneficjent:
Centrum Kultury „Browar B”
Dofinansowanie:
40.365,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego „Przystań Piwnica” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, w tym młodz …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dofinansowanie:
39.841,00 zł zł
O projekcie:

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych w Klubie Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych. Klub młodzieżowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/008
Beneficjent:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Dofinansowanie:
40.502,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Cel osiągnięty zostanie do sierpnia 2020. Przewidziane w projekcie działania obejmują prowadzenie klubu młodzie …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2019/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej
Dofinansowanie:
37.670,00 zł zł
O projekcie:

Projekt Klub Świetlik realizowany będzie w formie Klubu Młodzieżowego, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne min. edukacji artystyczno – terapeutycznej: arteterapii z sensoterapią, muzykoterapii, gry i zabawy oraz zajęcia rozwijając …

Szczegóły
Więcej o projekcie: